Dosa Jenayah Perpecahan
Tadabbur Surah Ali-Imran Ayat 3:105
Ustaz Abd Muein Abd Rahman

Sumber