Sesi Rawatan Percuma yang disediakan semasa misi dakwah GAD di Semporna.

Sumber