Sebaik Baik Bekalan Ialah Taqwa
Tadabbur Surah Al-Baqarah Ayat 197
Ustaz Abd Muein And Rahman

Sumber